پالیز کشت مرجع فروش بستر کشت گیاهان

پالیز کشت با تجربه ای گرانبها در زمینه تولید انواع بستر پالیز جهت تولید نهال، بستر بیولوژیک پالیز جهت کاشت گل های زینتی در خاک، بستر بیولوژیک باغی پالیز جهت کاشت صیفی جات و سبزیجات غده ای به صورت خطی و طولی، بستر بیولوژیک باغی پالیز جهت کوددهی درختان در باغات، بستر تولید نشا پالیز، بستر گل و گیاه آپارتمانی توانسته است رضایت خاطر کاربران و مشتریان خود را جلب کند. انواع بستر بیولوژیک که توسط پالیز کشت تولید و به بازار کشور عرضه شده است با ویژگی های منحصربفرد و خاص خود توانسته اند به رشد گیاهان، درختان، نهال ها، و نشا ها کمک شایان توجهی کند. پالیز کشت بهترین و استاندارد ترین بستر بیولوژیک که با شرایط اقلیمی کشورمان همخوانی دارد را پس از سال ها تحقیق و پژوهش تولید و عرضه نموده است.

خصوصیات بستر بیولوژیک پالیز کشت

بستر پالیز، رطوبت را در خود نگاه داشته و ضمن جلوگیری از تنش آبی گیاه تا ۴۰ درصد مصرف آب را کاهش می دهد.

ترکیبات بستر پالیز، پایدار بوده و دارای C/N حدود ۲۰ می باشد که موجب می شود از مصرف نیتروژن و اکسیژن محیط ریشه با گیاه رقابت نمی کند.

بستر پالیز سرشار از مواد غذایی مورد نیاز گیاه بوده و عناصر سنگین آن تا حد مجار است و حتی مقدار سرب، کادمیوم، و کبالت آن در حد صفر می باشد.

به دلیل تخلخل بالای بستر پالیز، ریشه به راحتی امکان رشد و توسعه را دارا ست و به سبب وجود میکروارگانیسم های فعال، بیماری های نماتدی و قارچی (فوزاریوم و فایتفترا) به شدت کنترل می شود.

بیماری های مانند گومز و قارچ های مضر ریشه ای و نماتدی که در باغات پسته، باغات سیاه ریشه و مرکبات (لیمو، پرتقال، نارنگی، و ...) و باغات انار، و گلخانه ها شایع است، با بستر پالیز کنترل می گردد.

نفوذپذیری بهتر آب و هوا در خاک، افزایش میکروارگانیسم های مفید خاک، تنظیم مقدار آبیاری و کاهش مصرف آب، بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک، افزایش چشمگیر محصولات، جذب بهتر عناصر در خاک، کاهش بیماری های خاکزی، رشد سریع تر محصولات و افزایش مقاومت گیاهان به تنش های کم آبی، شوری، سرما، و گرما با استفاده از بستر کشت بیولوژیک پالیز حاصل می آید.

خصوصیات بستر بیولوژیک پالیز کشت

بستر پالیز، رطوبت را در خود نگاه داشته و ضمن جلوگیری از تنش آبی گیاه تا ۴۰ درصد مصرف آب را کاهش می دهد.
ترکیبات بستر پالیز، پایدار بوده و دارای C/N حدود ۲۰ می باشد که موجب می شود از مصرف نیتروژن و اکسیژن محیط ریشه با گیاه رقابت نمی کند.
بستر پالیز سرشار از مواد غذایی مورد نیاز گیاه بوده و عناصر سنگین آن تا حد مجار است و حتی مقدار سرب، کادمیوم، و کبالت آن در حد صفر می باشد.
به دلیل تخلخل بالای بستر پالیز، ریشه به راحتی امکان رشد و توسعه را دارا ست و به سبب وجود میکروارگانیسم های فعال، بیماری های نماتدی و قارچی (فوزاریوم و فایتفترا) به شدت کنترل می شود.
بیماری های مانند گومز و قارچ های مضر ریشه ای و نماتدی که در باغات پسته، باغات سیاه ریشه و مرکبات (لیمو، پرتقال، نارنگی، و ...) و باغات انار، و گلخانه ها شایع است، با بستر پالیز کنترل می گردد.
نفوذپذیری بهتر آب و هوا در خاک، افزایش میکروارگانیسم های مفید خاک، تنظیم مقدار آبیاری و کاهش مصرف آب، بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک، افزایش چشمگیر محصولات، جذب بهتر عناصر در خاک، کاهش بیماری های خاکزی، رشد سریع تر محصولات و افزایش مقاومت گیاهان به تنش های کم آبی، شوری، سرما، و گرما با استفاده از بستر کشت بیولوژیک پالیز حاصل می آید.

مقالات تخصصی

جایگزین های کوکوپیت

انسان با کشاورزی یک رابطه تنگاتنگ و طولانی مدت را برقرار کرده است و از دوران گذشته تا به امروز شاهد هستیم که انسان توانسته است با توسل به کشاورزی، خوراک و پوشاک خود را تهیه کند و پیشرفت نماید.

جایگزین های کوکوپیت

انسان با کشاورزی یک رابطه تنگاتنگ و طولانی مدت را برقرار کرده است و از دوران گذشته تا به امروز شاهد هستیم که انسان توانسته است با توسل به کشاورزی، خوراک و پوشاک خود را تهیه کند و پیشرفت نماید.

آشنایی با پیت ماس

انسان، عجین شده است با گیاهانی که در اطرافش قرار دارند. گیاه را نمی توان از زندگی انسان، حذف شده تصور کرد. از ابتدای تاریخ، انسان در پی آن بوده است که بتواند در مکانی سکنی گزیند که مملو از انواع گیاه باشد.

آشنایی با پیت ماس

انسان، عجین شده است با گیاهانی که در اطرافش قرار دارند. گیاه را نمی توان از زندگی انسان، حذف شده تصور کرد. از ابتدای تاریخ، انسان در پی آن بوده است که بتواند در مکانی سکنی گزیند که مملو از انواع گیاه باشد.

بستر گلخانه ای

گلخانه را می توان یکی از اماکنی دانست که می تواند علاوه بر درآمدزایی، محلی باشد برای ایجاد آرامش در انسان. انسان همواره در طول تاریخ در پی رسیدن به آرامش بوده و هست. از این رو می توان بیان کرد که ساخت و احداث گلخانه به صورت علمی

بستر گلخانه ای

گلخانه را می توان یکی از اماکنی دانست که می تواند علاوه بر درآمدزایی، محلی باشد برای ایجاد آرامش در انسان. انسان همواره در طول تاریخ در پی رسیدن به آرامش بوده و هست. از این رو می توان بیان کرد که ساخت و احداث گلخانه به صورت علمی

فروش بستر کشت نشا

کشاورزی از قرن ها قبل با انسان همراه بوده است و همین امر سبب شده تا آبادانی و زیبایی ها و شور و شوق انسان برای زندگی خلاصه شود در انجام امور کشاورزی در قرن های گذشته تا به امروز و قرن حاضر.

فروش بستر کشت نشا

کشاورزی از قرن ها قبل با انسان همراه بوده است و همین امر سبب شده تا آبادانی و زیبایی ها و شور و شوق انسان برای زندگی خلاصه شود در انجام امور کشاورزی در قرن های گذشته تا به امروز و قرن حاضر.