advertise

مهدی عبدلی

درباره مهدی عبدلی - پالیز کشت

مهدی عبدلی و پدید آمدن پالیز کشت

درود ای همزبان!
با نگاهی به بادبان های برافراشته‌ی ناخدا باخدا داستان خویش را آغاز می کنیم تا دریابیم در کجای این جهان ایستاده ایم و از زمان و زمانه چه می‌خواهیم با عشقی وافر و بی انتها که برای سرزمین مان زبانه می کشد در وجودمان. می‌خواهم درباره مهدی عبدلی سخن بگویم با شما. درباره مهدی عبدلی درباره من است. من، مهدی عبدلی قصد آن دارم تا خویش را برای شما بازگو کنم. درباره مهدی عبدلی درباره یک زندگی ست. می باید که از لحظه، از این آنِ بی پایان درگذریم و ذهن خویش را از فراسو های زمان گذشته به حال پرتاب کنیم تا بدانیم آینده چه خواهد شد در این گستره‌ی بی مرزِِ زمین. زمینِ سبز را عشق است، نقش سرخِ باد ها را عشق است، باز هم طلوع ما را عشق است؛ ما را عشقی ست با زمین سبز و آسمان آبی و باد سرخ و آتش دودناکی که از دوردست های خاطره خودنمایی می کند به هر لحظه ی زیستن بر کره‌ی خاکی. در ذهن من اینک می پیچد یاد و خاطره های دور گذشته که از کجای جهان آغاز کردیم داستان پالیز را و از کدامین مسیر های صعب گذر کردیم تا به اکنون و اینک در رسیدیم. حافظه‌ی سرد یعنی ذهنِ من نیمه تمام مانده است، یعنی من نیمه کاره ام، حافظه سرد یعنی بایگانی حواسِ من آتش گرفته است؛ اما نه آتشی خانمان سوز و شادی برانداز، بلکه آتشی که زندگی را از نو ساز می کند و نوسازی را در پیش می گیرد که امید به عشق و زیستن را هر آن، آرام آرام شعله ور تر گرداند. من، مهدی عبدلی، یکی از بیشمار انسان های عاشق سرزمین و خاک خویش قصد دارم تا خویشتن را برای شما همزبانان و همسایه گان درد خود بازگویه کنم. مهدی عبدلی و پدید آمدن پالیز کشت داستانی دارد که می بایست به آن بپردازیم تا بدانیم از چه رو اینگونه خویش را وقف سبزینه های استوار و گیاهان نازک آرای کرده ایم. من، مهدی عبدلی به هنگامی خویش را در این گسترده ی جهان لایتناهی یافتم، دریافتم که چیزی به اسم جنگ بین انسان ها در افتاده است که سبب می شود برای نگهداری از خاک سرزمین شان، جان و عمر و هستی شان را فدا کنند. دریافتم که خاک، بسیار پر ارزش است و شاید عنصری به ارزش آن وجود نداشته باشد در هیچ کجای عالمِ خاکی. با علم به این موضوع بود که تلاش کردم از جَنگ و سور و سات‌ش در گذرم و جُنگِ رنگ را از برای خویشتن در ذهن خویش بسازم به دستان پر توانِ ذهن کودکی که عاشق خاک بود و درختان و جنگل ها و رودها و جانوران، بر آب و به خاک و در آسمان! آری؛ در زمانه ای که جَنگ در دنیای کودکی ام رخنه کرده بود و ریشه دوانده بود به تمامی، با معصومیتی که در بُنِ کودکی به سانِ من به ودیعه نهاده شده بود از سوی پروردگار جهانیان، سرودِ ناکوکِ جَنگ تحمیلی را بدل کردم به جُنگی که با ترانه های جِنگ و جِنگ ساز و آواز درآمیخته شده بود. و اینگونه بود که من، مهدی عبدلی توانستم در هیأت کودکی خردسال، معجزتی را به دست ذهن خویش به منصه ظهور رسانم و در تفکرات بی انتهایم عشق بورزم به خاک و آب و باد و آتش؛ عناصر اربعه را خود برای خود ترسیم ساختم در انتهایی ترین نقطه‌ی آغاز.

مهدی عبدلی و پدید آمدن پالیز کشت - پالیز کشت

مهدی عبدلی و راه اندازی پالیز کشت - پالیز کشت

مرا سیب سرد حافظه، از زمین به فراموشی پرتاب می کند آیا؟ هرگز! من، مهدی عبدلی پس از فروکش کردن جنگ، بر آن شدم تا آبادانی را به قدرِ همت و فرصت خویش هدیه کنم به خاک خسته‌ی سرزمین‌م. مرا عشقی ست دیرینه با درخت و گل و سبزه. قصد من اینک این است تا درباره مهدی عبدلی بازگو کنم سخنانی چند را. قصد من آن است تا مهدی عبدلی و پدید آمدن پالیز کشت را تشریح نمایم ثانیه به ثانیه. همین شد که تلاش خویش را به کار گرفتم به تمامی تا بتوانم سبزینه های دوست داشتنی و مهرورزیدنی را پرورش دهم در بستری از نور و رنگ. جای جایِ این سرزمین پاک را سرای خویش می دانم و خواهم خواست به تمامی هموطنان خویش خدمت کنم و بگویم می توانند درختان و گیاهان شان را دیگرگونه رشدی دهند که نظیر ندارد در طول تاریخِ انسان و گیاه و آب. من از نُه‌توهای بازار وکیل راه خویش را در ذهن آماس کرده در پیش می گیرم و سر در می آورم از هزارتوهای بازار اصفهان. ارس را درمی‌نوردم تا خلیج فارس. من، مهدی عبدلی نمی توانم شاید از زبان خویش، سرزمین‌م را بازگو کنم و پناه می برم از همین رو به این کلام: وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیرخواری گاهواره، به روز و درد پیری، عین چاره. وطن یعنی پدر، مادر، نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت، اصل، ریشه، سرآغاز و سرانجام همیشه. وطن یعنی محبت، مهربانی، نثار هر که دانی و ندانی. وطن یعنی نگاه هموطن دوست، هر آنجایی که دانی هموطن اوست. وطن یعنی وطن استان به استان، خراسان، سیستان، سمنان، لرستان. کویر لوت، کرمان، یزد، ساری، سپاهان، هگمتانه، بختیاری. طبس، بوشهر، کردستان، مریوان، دو آذربایجان، ایلام و گیلان. اراک، فارس، خوزستان و تهران، بلوچستان و هرمزگان و زنجان. بهشتی چشم را گسترده در پیش، ابوموسی و مینو، هرمز و کیش... . مهدی عبدلی برای اینکه بتواند به آرزوی دیرینه خویش دست یابد اقدام کرد به راه اندازی پالیز کشت. آری، پالیز کشت پا گرفت در انتهای دهه‌ هفتاد شمسی به دست مهدی عبدلی، به دست من! پالیز پدید آمد تا تمامی درختان و گیاهان و سبزینه ها را جانی دوباره بخشد. من، مهدی عبدلی در ابتدای راه با تنی چند از دوستان، هم‌قطاران، و همفکرانی که دانش آموخته رشته کشاورزی بودند و دغدغه مند بودند برای کشاورزی و کشاورزانِ سرزمین خویش همگام شدم و سنگری ساختم برای دفاع از درختان و گیاهان در برابر آفات و تنش های گیاهی. پالیز کشت مأمنی گشت برای عاشقان کشاورزی تا راه هایی نو بیابند برای بهبود وضعیت کشت و کار و گلخانه داری. پالیز کشت پدید آمد و پدیدار گشت نور امید در ذهن ما که بتوانیم به هر آنچه در ذهن داریم جامه عمل بپوشانیم. پالیز پس از سال ها ممارست و کوشش و پژوهش توانست انواع بستر کشت بیولوژیک را تولید و عرضه کند به پیشگاه تمامی هموطنان در سراسر ایران. هم اینک، من اما دست از تلاش برنداشته ام و هر روز مصمم تر از پیش در پیِ یافتن راهی نو هستم تا خدمت رسانم به گیاهان و کشاورزان. من، مهدی عبدلی، دوست‌دارِ طبیعت و گیاهان، عاشق خاک وطن، دلبسته شما هموطنان بیان می دارم که خاص ترین خدمات را ارائه خواهیم داد در قالب سایت پالیز کشت تا دریابید تفاوت در محصولات و خدمات این فروشگاه اینترنتی را. اعتماد شما می تواند تیم پالیز کشت را در راهی که در پیش گرفته اند یاری رساند. درود و سلام می فرستیم به حضورت ای همزبان... .

مهدی عبدلی؛ پالیز کشت و دنیای وب

دنیای کنونی را نمی توان فارغ از تکنولوژی تصور کرد. انسان قرن بیست و یکمی بی شک رخنه کرده است در تمامی ثانیه هایش تکنولوژی های روز که هر آن نیز جلوه ای نو می یابند و نیاز است تا انسان، خود را با آن به روز گرداند. مسلما آنچه که در این دنیای کنونی نیاز است تا انسان از آن بهره برد استفاده از تکنولوژی ها ست. با نگاهی به وضعیت فعلی تمامی جوامع در سراسر دنیا می توان به این نتیجه رسید برای انکه بتوان به آنچه در ذهن داریم دست یابیم نیاز است تا از وب بیشترین بهره گیری را نمائیم. مهندس مهدی عبدلی نیز خود را از این قاعده مستثنی نمی دانست و تلاش خود را به کار بست تا ورودی قدرتمند و دیرپا به دنیای وب داشته باشد. مهدی عبدلی کار خود را از اواخر دهه هفتاد در حوزه کشاورزی آغاز نمود و در این سال ها توانست تجربیاتی منحصربفرد کسب نماید. مصائب و سختی های حوزه کشاورزی را کسانی که به صورت تخصصی در این زمینه مشغول به فعالیت هستند به خوبی درک می کنند. هر آنچه نیاز بود که یک فرد جوان در مورد کشاورزی بداند را مهندس عبدلی آرام آرام فرا گرفت و به بلوغ فکری و کاری دست یافت وی پی از سال ها فعالیت در حیطه کشاورزی. مهندس مهدی عبدلی تمام تلاش خود را به کار بست تا بتواند خود را از سایر کسانی که در بخش های مختلف کشاورزی فعالیت می کردند متمایز گرداند. یکی از کارهایی که در این زمینه انجام داد این بود که در ابتدای دهه نود ایده راه اندازی یک وبسایت در ذهنش جرقه زد تا بتواند خدمات خود را در قالب سایت پالیز کشت به تمامی هموطنان در سراسر کشور ارائه دهد. از این رو با یکی از با سایقه ترین و کارآمد ترین تیم های حوزه وب وارد مذاکره شد تا برنامه نویسی اختصاصی سایت پالیز کشت را برعهده ایشان گذارد. گروه دروب باش نیز هر آنچه در توان داشتند را به کار بستند تا سایت پالیز کشت پا به عرصه گذاشت. مهدی عبدلی؛ پالیز کشت و دنیای وب با هم پیوندی ناگسستنی برقرار کرده اند تا در نهایت در کنار شما عزیزان قرار بگیرند برای تمامت عمر. هم اینک سایت پالیز کشت توانسته است خدمات مورد نظر مهندس عبدلی و تیم کارشناسی پالیز را به خوبی به همه شما عزیزان معرفی نماید. تمهیداتی که در این سایت اندیشیده شده است سبب شده تا کاربران به راحتی بتوانند پس از ورود به سایت پالیز کشت با توجه به فیلتر بندی ها و دسته بندی های موجود در فروشگاه سایت، تمامی محصولات مورد نظر خود را مورد بررسی قرار داده و تمامی نکاتی که باعث می شود آگاهی کامل نسبت به خواص، شیوه مصرف، میزان مصرف، و ... را در کسری از ثانیه دریافت کنند. هدف اصلی مهندس عبدلی این است تا تمامی کاربران با دیدی باز و آگاهی کامل خرید اینترنتی محصولات کشاورزی را در دستور کار خود قرار دهند. هر یک از کاربران می توانند به سهولت محصول مورد نظر خود را یافته و با محصولات مشابه قیاس نمایند و پس از بررسی های لازم نسبت به خرید اینترنتی اقدام نمایند. نکته دیگر این است که شماره های موجود در سایت پالیز کشت راهی ست تا شما کاربران گرامی بتوانید با تیم کارشناسی ارتباط مستقیم برقرار نمائید و برای پرسش های خود پاسخی درخور و شایسته دریافت فرمائید. تمامی کارشناسان پالیز کشت به صورت بیست و چهار ساعته آماده پاسخگویی به شما گرامیان هستند تا ابهامات ذهنی تان را برطرف نمایند. حضور کارشناسان پالیز کشت در کنار مشتریان و کاربران سبب شده است تا هر آنکش که قصد خرید از سایت پالیز کشت را داشته باشد با اطمینان خاطر ورود کرده و خریدی با کیفیت را به سرانجام رساند. رضایت خاطر شما عزیزان اولین و آخرین موردی ست که در ذهن مهندس مهدی عبدلی و تمامی کارکنان سایت پالیز کشت می باشد. تلاش کلیه اعضاء تیم پالیز کشت این است که خدماتی را ارائه کنند که لایق شما هموطنان گرامی باشد. خرید اینترنتی بستر کشت بیولوژیک، خرید اینترنتی سموم کشاورزی، خرید اینترنتی بذور گیاهان، خرید اینترنتی محرک رشدی گیاهان، خرید اینترنتی مقاوم کننده گیاهی، و ... در سایت پالیز کشت به راحتی صورت خواهد گرفت. مهدی عبدلی؛ پالیز کشت و دنیای وب جهانی را خواهند ساخت برای شما عزیزانِ علاقمند به کشاورزی، زراعت، باغبانی، و گیاهان آپارتمانی و زینتی.

مهدی عبدلی؛ پالیز کشت و دنیای وب - پالیز کشت
مهدی عبدلی و تولید بستر بیولوژیک پالیز - پالیز کشت

مهدی عبدلی و تولید بستر بیولوژیک پالیز

یکی از نیاز های عادی و مهم تمامی گیاهان و درختان همانا یک بستر مناسب برای کاشت است. مهندس مهدی عبدلی با دانستن این موضوع و تقاط ضعفی که در این رابطه وجود دارد اقدام به تولید انواع بستر بیولوژیک نمود. مهدی عبدلی و تولید بستر بیولوژیک پالیز داستان هایی عجیب داشتند که سال ها متمادی به طول انجامید. رسیدن به این مقوله کاری بس سخت و دشوار بوده است و به راحتی امکانپذیر نبوده. هر کدام از انواع بستر کشت که در بازار داخلی کشور موجود بود دارای نقاط ضعف فراوانی بودند که سبب می شد رضایت خاطر مصرف کنندگان به خوبی جلب نگردد. مهندس مهدی عبدلی که مدیریت تیم پالیز کشت را بر عهده دارد با اشراف کاملی که بر این موضوع داشت شروع به آزمایش های مختلفی کرد تا بتواند به محصولاتی دست یابد که بتواند نیاز مصرف کنندگان را برطرف کند. از این رو در ابتدای کار تعدادی از دانش آموختگان رشته های مختلف کشاورزی (رشته های گیاهپزشکی، باغبانی، خاکشناسی، زراعت و اصلاح نباتات، باغبانی، و علوم دامی) را به استخدام پالیز کشت در آورد بتواند آزمایشانت مختلف را به صورت موازی انجام دهد تا بهترین نتایج را حاصل کند. تمامی تلاش هاش مهندس مهدی عبدلی و تیم کارشناسی پالیز کشت منتج به تولید بستر بیولوژیک پالیز شد. موفقیتی که در این مسیر به دست آمد سبب شد تا اعتبار پالیز کشت در بین محافل علمی و مصرف کنندگان بستر کشت گیاهان بسیار بالاتر رود. هم اینک تیم پالیز کشت به مدیریت مهندس مهدی عبدلی مفتخر است به تولید و عرضه انواع بستر کشت نهال پالیز، بستر بیولوژیک گل های زینتی پالیز، بستر بیولوژیک کاشت صیفی و سبزیجات پالیز، بستر بیولوژیک باغی درختان پالیز، بستر کشت نشا پالیز، بستر گل و گیاه آپارتمانی پالیز، بستر کشت زراعی پالیز، بستر کشت کاکتوس پالیز، و بستر کشت گلخانه ای پالیز. تمامی این نمونه بستر کشت بیولوژیک توانسته اند برای گیاهان مختلف بسیار عالی عمل کنند و سبب شوند تا مصرف کنندگان اطمینان خاطر داشته باشند از بهره گیری از این نمونه بستر های کشت پالیز. آگاهی شما را افزایش خواهیم داد از انواع بستر های کشت پالیز و به ذکر نقاط قوت آن ها خواهیم پرداخت.


الف) خصوصیات بستر کشت نشا پالیز
رشد سریع تر نشا
افزایش کیفیت نشا
افزایش چشمگیر نشا
کاهش بیماریهای خاکزی
فعالیت بیشتر ریشه و ساقه نشا
جذب بهتر عناصر ریزمغذی ریشه
بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک
بهترین جایگزین پیت ماس و کوکوپیت

مهدی عبدلی و بستر کشت نشا پالیز - پالیز کشت

مهدی عبدلی و بستر گل و گیاه آپارتمانی پالیز - پالیز کشت

ب) خصوصیات بستر گل و گیاه آپارتمانی پالیز
کاملا طبیعی و بدون بو
از بین برنده حشرات موذی
جذب بهتر عناصر مفید در خاک
مقرون به صرفه برای استفاده طولانی
افزایش میکروارگانیسم های مفید خاک
فعالیت بیشتر ریشه و افزایش حجم آن
رشد سریع گل، گیاه، و درختچه های زینتی
رشد و شادابی گیاهان و گل های آپارتمانی
کاهش بیماری های گیاه اعم از قارچی و باکتریایی
موارد مصرف بستر آپارتمانی پالیز را می توان برای گیاهان گوناگونی مانند گلهای زینتی و گلهای آپارتمانی در نظر داشت. همچنین برای احیاء گل های زینتی، قلمه زنی و کاشت انواع گل آپارتمانی و زینتی، و تولید و تکثیر گیاهان آپارتمانی و زینتی می توان از بستر کشت گل و گیاه آپارتمانی و بستر بیولوژیک گل های زینتی پالیز بهره گیری کرد.


پ) خصوصیات بستر کشت پالیز ویژه باغی و گلخانه ای
رشد سریع محصولات
افزایش چشمگیر محصولات
کاهش بیماریهای خاکزی و ریشه ای
تنظیم مقدار آبیاری و کاهش مصرف آب
بهبود تمامی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک
افزایش فراوان کیفیت و بهبود انبارداری محصولات
فعالیت بیشتر ریشه و افزایش و زنده سازی ریشه های مویی
جذب بهتر عناصر و مواد مغذی در خاک توسط باکتری های فعال
افزایش میکروارگانیسم های مفید خاک توسط انواع قارچ های مایکوریزا
بستر کشت باغی پالیز در کم کردن وزن مخصوص ظاهری و افزایش تخلخل خاک نقش بسزایی دارد. وزن مخصوص ظاهری خاک به معنی وزن حجم معینی از خاک است. مقادیر زیاد آن نشان دهنده متراکم بودن خاک و مناسب نبودن وضعیت ساختمان خاک است. بستر کشت باغی و گلخانه ای پالیز باعث می شوند که وزن مخصوص ظاهری خاک کاهش یافته و به اصطلاح عمومی، خاک پوک شود و همچنین از فشردگی زیاد خاک جلوگیری می نماید. تخلخل یا میزان منافذ خاک نیز با افزایش ماده آلی خاک بیشتر شده و این مسأله به نگهداری بیشتر آب و تهویه بهتر خاک کمک می کند. مهندس مهدی عبدلی به شما عزیزان توصیه می کند برای استفاد صحیح از بستر کشت باغی پالیز ابتدا با تیم کارشناسی سایت پالیز کشت تماس حاصل نمائید.

مهدی عبدلی و بستر کشت پالیز ویژه باغی و گلخانه ای - پالیز کشت
مهدی عبدلی و مزایا و فواید بستر کشت پالیز - پالیز کشت

ت) مزایا و فواید بستر پالیز
فعالیت بیشتر ریشه
رشد سریع تر محصولات
جذب بهتر عناصر در خاک
کاهش هزینه های کارگری
افزایش چشمگیر محصولات
کاهش بیماری های خاکزی
مصرف بستر هر ۳ سال یک مرتبه
نفوذپذیری بهتر آب و هوا در خاک
افزایش کیفیت و انبارداری محصول
عاری از هر گونه بذر علف های هرز
بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک
افزایش میکروارگانیسم های مفید خاک
تنظیم مقدار آبیاری و کاهش مصرف آب
افزایش مقاومت گیاهان به تنش های کم آبی، شوری، سرما، و گرما


ث) طریقه مصرف بستر پالیز
_ بستر گل و گیاه آپارتمانی پالیز
بستر گل و گیاه آپارتمانی پالیز باید به نحوی مصرف گردد که ریشه گیاه در بستر پالیز قرار گیرد.
_ بستر کشت نهال پالیز بستر کشت نهال پالیز
جهت کاشت نهال در عرصه و گودال مقدار ۲ کیلوگرم از بستر استفاده گردد.
_ بستر بیولوژیک باغی پالیز جهت کوددهی درختان در باغات
بستر بیولوژیک باغی پالیز را می توان برای تمامی درختان باغی مورد استفاده قرار داد. به ازاء سن درخت تا ۵ سال، ۱۰ کیلوگرم، و هر سالِ اضافه، ۲ کیلوگرم افزایش داشته باشد.
_ بستر بیولوژیک گل های زینتی پالیز
بستر بیولوژیک گل های زینتی پالیز را به راحتی می توان مصرف نمود. ترکیب با ۵ تا ۱۰ سانتی متر سطح روئین خاک در هر متر. طول در عرض ۲۰ سانتی متر: ۳ کیلوگرم بستر استفاده شود.
_ بستر کشت نشا پالیز
بستر کشت نشا پالیز برای نشاکاری فوق العاده عمل می کند. این بستر جایگزین پیت ماس (پیت موس) و کوکوپیت با خواص ضد بیاری های قارچی ست که برای هر سینی ۱۱۲ حفره ای، ۹۵۰ گرم استفاده می گردد.
_ بستر بیولوژیک باغی پالیز جهت کاشت صیفی جات و سبزیجات غده ای به صورت خطی و طولی
بستر بیولوژیک باغی پالیز جهت کاشت صیفی جات و سبزیجات غده ای را به راحتی مورد استفاده قرار دهید. هر متر طول در پشته خاکی ۳ کیلوگرم و در سیستم هیدروپونیک برای هر باکس ۹۰ سانتی متری، مقدار ۱۰ کیلوگرم بستر استفاده شود و برای هر سال، ۳۰ درصد از ماده مغذی آن کسر گردد.


مهدی عبدلی و طریقه مصرف بستر کشت پالیز - پالیز کشت

مهدی عبدلی و خصوصیات بستر بیولوژیک پالیز - پالیز کشت

ج) خصوصیات کلی بستر بیولوژیک پالیز
بستر کشت پالیز، رطوبت را در خود نگاه داشته و ضمن جلوگیری از تنش آبی گیاه تا ۴۰ درصد مصرف آب را کاهش می دهد.
ترکیبات بستر پالیز، پایدار بوده و دارای C/N حدود ۲۰ می باشد که موجب می شود از مصرف نیتروژن و اکسیژن محیط ریشه با گیاه رقابت نمی کند.
بستر پالیز سرشار از مواد غذایی مورد نیاز گیاه بوده و عناصر سنگین آن تا حد مجار است و حتی مقدار سرب، کادمیوم، و کبالت آن در حد صفر می باشد.
شوری بستر پالیز به میزان ۲ تا ۳ دسی زیمنس بر متر می باشد و از نظر اسیدیته، بستری خنثی و مناسب برای جذب عناصر غذایی خاک به حساب می آید.
به دلیل تخلخل بالای بستر پالیز، ریشه به راحتی امکان رشد و توسعه را دارا ست و به سبب وجود میکروارگانیسم های فعال، بیماری های نماتدی و قارچی (فوزاریوم و فایتفترا) به شدت کنترل می شود.
بیماری های مانند گومز و قارچ های مضر ریشه ای و نماتدی که در باغات پسته، باغات سیاه ریشه و مرکبات (لیمو، پرتقال، نارنگی، و ...) و باغات انار، و گلخانه ها شایع است، با بستر پالیز کنترل می گردد.

چ) مواد تشکیل دهنده بستر پالیز
مواد تشکیل دهنده انواع بستر کشت پالیز را می توان یکی از مواردی دانست که سبب شده تا بسیار مورد علاقه مصرف کنندگان قرار گیرد. مهندس مهدی عبدلی در این باره بسیار تلاش کرده است تا بهترین مواد اولیه را برای بستر های کشت پالیز در دستور کار خود قرار دهد. بستر کشت لیگنین پروتئین شامل هفده بخش عملیاتی جهت ساخت می باشد. پروتئین موجود در بستر کشت مذکور از ترکیبات بسیاری ساخته شده و با فعال کننده های بیولوژیکی شروع به واکنش می کند. کمپلکس لیگنین از پوسته درختان مختلف تهیه می گردد و با قارچ های ساپروفیت تجزیه و به درجه واکنش نسبت به مواد افزودنی می رسد. واکنش نهایی در PH مادکنافرماسیون صورت پذیرفته و در نهایت با اضافه نمودن تامپون PH به حد مطلوب خواهد رسید. لیگنین پروتئین مرحله پایانی از دسته هیستوسول می باشد.

مهدی عبدلی و مواد تشکیل دهنده بستر پالیز - پالیز کشت

مهدی عبدلی و قارچ های تجزیه کننده اولیه لیگنین - پالیز کشت

ح) قارچ های تجزیه کننده اولیه لیگنین
تریکولوما، ماراسیموس، پانوس، هیگروفورو یسیس، اوراه تیاگا، ترامتس، گاندرما، فومس، پلوی را می توان به عنوان قارچ های تجزیه کننده اولیه لیگنین دانست. ترکیبات فوق فقط در کمپلکس لیگنین پروتئین موجود می باشد و بستری خاص و بسیار قدرتمند است. لیگنین پروتئین عادی به عنوان بستر کشت عمومی دارای کلیه عناصر فوق نبوده و قابلیت های کمپلکس لیگنین پروتئین را ندارد. بستر نهایی که فقط جهت تکثیر استفاده می گردد پرمیکس پالس H می باشد و پیش ماده آن کمپلکس لیگنین پروتئین است.


خ) کنترل بیماریهای گیاهی با بستر پالیز
با استفاده از بستر کشت پالیز می توان به کنترل بیماری های مختلف امیدوار بود. در این بستر با وجود داشتن مواد PLL و PLE موجود در بستر باعث می شود که باکتری های زنده مواد غذایی در این بستر را به ریشه رسانده و متابولیت های ثانویه در جهت تقویت دفاع سیستمیک و کنترل سه مرحله اسپروفیتی تولید خواهد کرد و با اینکه قارچ ها بیماری زا مانند فیتفترا و فوزاریوم را مانند واکسیناسیون کنترل می کند و بیماری های قارچی فوق کنترل و از بین می برد. درختان در بیماری های نماتدی که آن هم یک نمونه از بیماری قارچی ست فقط توسط حشرات بیماری بوجود می آورد و غده های نماتدی مانند تاول ریشه را باعث می شود که با استفاده از این بستر که دارای میکرو ارگانیک های خاص می باشد، حائل بوجود آورده تا با از بین بردن همه گونه بیماری های نماتدی و قارچ ها فعالیت می کند و از هزینه گزاف سم ها جلوگیری خواهد کرد. در زمینه کنترل بیماری های گیاهی، مهندس مهدی عبدلی و تیم پالیز کشت تحقیقات فراوانی انجام داده اند تا بتوانند مناسب ترین بستر کشت را تولید و عرضه نمایند.

مهدی عبدلی و کنترل بیماریهای گیاهی با بستر پالیز - پالیز کشت

مهدی عبدلی و کاهش PH با بستر کشت پالیز - پالیز کشت

د) کاهش موضعی PH با بستر کشت بیولوژیک پالیز
این مورد یکی از خاص ترین خصوصیات بستر کشت بیولوژیک پالیز می باشد. خاک مناطق پسته کاری معمولا بالا ست و در این شرایط جذب عناصر غذایی از خاک PH خاک نیز در سطح وسیعی از خاک عملی نبوده PH با مشکل روبرو می باشد. از طرفی کاهش و امکان پذیر نیست اما با کاربرد موضعی بسترآلی که ۷ می باشد و خنثی است در اطراف ریشه می توان کاهش موضعی و در سطح کوچک آن را باعث گردید.


ذ) شرکت در فرآیندهای اکسید و احیاء
فرآیند های اکسید و احیاء بسیار اهمیت دارد و باید به آن ها توجه ویژه ای داشت. یکی از فرآیندهایی که در خاک صورت می پذیرد واکنش های اکسید و احیاء مواد می باشد و این نوع واکنش ها در قابلیت جذب عناصر غذایی دخالت دارند. بستر کشت آلی پالیز نقش اساسی در این واکنش ها دارند. به عنوان مثال می توان به اکسید و احیاء شدن ترکیبات ازت در خاک و اکسید شدن گوگرد خاک یا گوگرد کشاورزی استفاده شده در باغ ها، به سولفات اشاره نمود. بسیاری از واکنش های اکسید و احیاء توسط باکتری ها در خاک صورت می گیرد و ماده اصلی مورد نیاز این باکتری ها در بستر آلی پالیز می باشد.

مهدی عبدلی و شرکت در فرآیندهای اکسید و احیاء- پالیز کشت
مهدی عبدلی؛ پالیز کشت، و ارائه محصولات کشاورزی - پالیز کشت

مهدی عبدلی؛ پالیز کشت، و ارائه محصولات کشاورزی برای رشد گیاهان

کشاورزی با انسان از ابتدای تاریخ رابطه ای تنگاتنگ داشته است و انسان خود را نیزا مندا کشاورزی و محصولات تولید شده از این فرآیند می داند. می بایست به گیاهان به نحوی دیگرگونه نگریست تا بتوانیم دریابیم گیاهان برای رشد نیاز به چه مواد و چه نوع نگهداری هایی دارند. بسیاری از مواد شیمیایی، مواد آلی، خاک، آب، و ... نیاز است تا گیاهان و درختان و گل های زینتی به بهترین نحو ممکن رشد کنند. مهدی عبدلی؛ پالیز کشت، و ارائه محصولات کشاورزی برای رشد گیاهان به سبب راهی نو را تجربه کردند. مهندس مهدی عبدلی و تیم پالیز کشت قصد دارند همین مقوله را مورد بررسی قرار دهند. باید به این نکته توجه داشت که گیاهان نیاز های فراوانی دارند تا به خوبی به منصه ظهور برسند. اما ابتدا باید بدانیم که انسان ها به گیاهان نیاز مبرم دارند. گیاهان سازنده زندگی خواهند بود برای انسان و دیگر موجودات. بسیاری از نیازهای انسان را گیاهان و درختان تأمین می نمایند. بیشتر نیاز انسان به خوراک، پوشاک، انرژی و نیازهای دارویی انسان همگی از گیاهان و میوه ها، بوته های گوشتی تأمین می گردد. جانوران نیز حیات شان وابسته به وجود گیاهان، میوه های گوشتی، بوته ها ست. تأمین اکسیژن، جذب کربن موجود از محیط و جذب آب باران در خاک، وظیفه پایداری خاک و جلوگیری فرسایش خاک (بادهای تند و بارن های رگبار) از دیگر مزایای وجود درختان و گیاهان در محیط به شمار می رود. فضای سبز و عطر گل گیاهان آرامش، لذت و شادی را برای انسان به ارمغان آورد. از محل های مهم پوشیده از درختان و فضای سبز بهترین مکان برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت انسان است. وجود فضای سبز و درختان می تواند محیط زیست را در چشم اندازها فرحناک جلوه دهد و موجب افزایش عمر انسان شود. شاخ و برگ درختان و گیاهان گرد و غبار هوا را جذب می کند و آلودگی هوا را کاهش می دهد. سرب معلق در هوا حاصل از فعالیت واحدهای صنعتی و وسایل نقلیه و یکی از مواد سمی و خطرناک برای انسان است که از طریق تنفس جذب می شود و عوارض و پیامدهای ناگواری بر سلامت انسان دارد که درختان انبوه مقداری زیادی از سرب معلق در هوا را جذب می کنند. فضای سبز بخصوص پوشش گیاهی و درختان به دلیل حفاظت از خاک قدرت نگهداری و جذب نزولات و کاهش سرعت ریزش برف و باران بر زمین نقش انکارناپذیری در جاری شدن سلاب و کاهش اثرات مخرب آن دارد. درختان و بوته های جنگلی با جذب نزولات زمستانی و بهاری و ذخیر کردن آن در سفره های آب های زیرزمینی و تبخیر آن در ایام تابستان که نزولات قطع می شوند، خشک، موجب افزاهش رطوبت نسبی هوا در فضا و محل جنگلی می گردد. افزون بر اینکه شاخ و برگ گیاهان و درختان از تابش نور و کاهش اثرات تخریبی اثرات آفتابی، مانع تبخیر سطحی رطوبت خاک هم می شود. گیاهان و درختان و بوته های جنگلی با جذب، نگهداری و افزایش زمان ذوب برف ها بر روی شاخ و برگ خود، از تجمع آنها جلوگیری می کند و مانع از حرکت توده های عظیم برف به شکل برف کوچ می شود. ریشه متراکم گیاهان و بوته های جنگلی در جلوگیری از حرکت شدت لغزش و رانش زمین مؤثر می باشد. از آنجا که تولید دی اکسید کربن ناشی از سوخت های سنگ سوخت کانی، انعکاس اثرات آفتاب را از زمین ناممکن می سازد و در نتیجه میانگین درجه حرارت زمین افزایش می یابد و موجب پدیده موسوم به گلخانه ای می شود که اختلال در محیط زیست انسانی را به دنبال دارد، حفاظت و توسعه جنگل ها موجب جذب و رسوب دی اکسید کربن و منانع افزایش درجه حرارت زمین خواهد شد. جنگل به عنوان محیط زیست طبیعی، جای امن بسیاری از حیوانات وحشی و پرندگان است. با توجه به رشد جمعیت و توسعه بی حد و حصر تکنولوژی و قرار گرفتن در عصر صنعتی که جوامع بشری را با محدودیت منابع جنگلی و آلودگی محیط زیست مواجه ساخته است. جنگل ها با تثبیت لایه ازون موجب کاهش آثار زیان بار پرتوهای ماوراء بنفش و بیماری ناشی از آن خواهد شد. از گیاهان و جنگل ها میوه های گوشتی بوته ها در صنایع دارو سازی و صنایع بزرگ چوبی، لوازم منزل و ساختمان سازی خانه ها رهایشی و تامین ماده خام کاغذ مورد استفاده قرار می گیرند که در امر شغل یابی نگهبانی جنگل ها روییدان گیاهان و احداث باغداری نیز بسیار سودمند هستند. کاشتن و رشد و نمو درختان و بوته میوه های گوشتی، کاشت نهالچه ها و آبیاری و پرستاری از آنها کار ما ست اما کسی که حیات را در دل این نهالچه ها قرار می دهد و به نور آفتاب و قطرات حیات بخش باران و ذرات خاک فرمان می دهد تا این نهالچه را برویانید، تنها خدا ست. ما اما وظیفه داریم تا نیاز های اصلی گیاهان را برطرف کنیم تا قدردان نعمت های گوناگونی که پروردگار متعال در اختیار مان قرار داده است، باشیم. مهدی عبدلی، گیاهان را با جان و دل دوست می دارد و تلاش خود را به کار بسته است تا علاوه بر توجه به سودآوری کشاورزان و باغداران، نیاز های سبزینه ها را نیز در نظر گیرد تا به شایسگی و در حد توان شکرگزاری خداوند را به جای آورد به وسیله توجه به نیاز گیاهان. مهدی عبدلی بر آن شد تا انواع مواد شیمیایی، مواد آلی، مواد معدنی را به انحاء مختلف برای گیاهان آماده سازد. همین امر سبب شد تا انواع محرک رشدی گیاهان، ضد تنش گیاهی، مقاوم کننده های گیاهی، ریزمغذی های مورد نیاز گیاهان، اصلاح کننده خاک گیاهان، و ... را از برند ای معتبر سراسر دنیا در سایت پالیز کشت قرار دهد تا شما عزیزان بتوانید از این محصولات بیشترین بهره را ببرید.


الف) مواد مورد نیاز گیاهان
از نظر مهندس مهدی عبدلی و تیم پالیز کشت، رنگ سبز یکی از رنگ ‌های آرامش‌ بخش است. این رنگ همراه با آبی آسمان ذهن شما را در وضعیت آرامش و راحتی قرار خواهد داد. رنگ سبز التیام‌ بخش و رنگ تعادل، توازن و همدلی است. این رنگ موجب هماهنگی جسم و ذهن می‌شود و نماد طبیعت می باشد. گلکاری، باغبانی و ایجاد محیطی دلپذیر موجب بالا بردن حس اعتماد به نفس و خوب بودن در فرد می‌شود. باغبانی موجب می‌شود فرد به سبب خلق زیبایی، احساس غرور و رضایت کند. از سوی دیگر، هنگامی که گیاهان به گل می ‌نشینند، سبزی‌ ها آماده چیدن می‌ شوند و ... باغبان حسی از رضایت ‌خاطر پیدا می ‌کند و نتیجه زحمات خود را می ‌بیند و این نتیجه مطلوب به نوعی برای فرد مانند پاداش کارهایش تلقی می ‌شود. برای اینکه بتوان از وجود گیاهان لذت وافر برد باید به موااد مورد نیاز گیاهان برای رشد مناسب به خوبی دقت نمود. مواد غذایی مختلفی برای رشد گیاهان ضروری بوده که این عناصر از خاک و هوای اطراف گیاه تأمین می شود.در خاک، محیط انتقال محلول خاک است. منابع تأمین مواد مورد نیاز گیاهان برای رشد به شرح زیر می باشد:
هوا: کربن (C) به صورت دی اکسید کربن (CO۲).
آب: هیدروژن (H) و اکسیژن (O۲) به شکل بخار آب و گاز اکسیژن موجود در هوا.
خاک: مواد مغذی جذب شده توسط ریشه ها از کود و خاک جذب می شوند. نیتروژن یا ازت (N) گیاهان خانواده بقولات (مانند نخود و لوبیا) نیتروژن را به کمک باکتری ‌هایی که در گره های ریشه این گیاهان زندگی می کنند از هوای موجود در خاک تأمین می کنند، فسفر (P)، پتاسیم (K)، کلسیم (Ca)، منیزیم (Mg)، گوگرد (S)، آهن (Fe)، منگنز (Mn)، روی (Zn)، مس (Cu)، بور (B)، مولیبدن (Mo) و کلر (Cl). این مواد مغذی و درصد میانگین آن ها در ماده خشک گیاهی در شکل زیر نشان داده شده است. عناصر دیگری هم جذب گیاه می شوند. این عناصر ممکن است برای رشد بعضی از گیاهان مفید باشند اما برای رشد تمامی گیاهان ضروری نیستند. استفاده از انواع کود حیوانی و کود شیمیایی در خاک باعث افزایش مواد مورد نیاز گیاهان برای رشد و کشت های کشاورزی خواهد شد. جدا از کربن، گیاهان همه عناصر تغذیه ای خود را از محلول خاک جذب می کنند. عناصر غذایی بر اساس میزان مصرف توسط گیاه به دو دسته عناصر تغذیه ای پر مصرف (عناصر ماکرو) و عناصر تغذیه ای کم مصرف (عناصر میکرو) تقسیم می شوند. در برخی خاک ها ممکن است مقدار عناصر تغذیه ای به طور طبیعی کم باشد یا به دلیل کشت مداوم در طی سالیان و برداشت این عناصر از خاک، کمبود آن ها رخ داده باشد. همچنین در زمان هایی که رقم های پر محصولی از گیاهان کشت می شوند، با توجه به نیاز بیشتر آن ها برای عناصر تغذیه‌ای در مقایسه با رقم های معمولی، کمبود عناصر مغذی در خاک رخ می دهد.

_ عناصر تغذیه ای پر مصرف (Macro)
در میان عناصر غذایی پر مصرف (ماکرو)، که برای رشد گیاهان مقدار زیادی از این عناصر لازم است، عناصر اولیه وجود دارند که شامل نیتروژن (ازت)، فسفر و پتاسیم می باشند.
نیتروژن (ازت) N: این عنصر محرک رشد گیاه است. این عنصر یک تا چهار درصد از ماده خشک گیاهی را شامل می شود. نیتروژن به دو صورت نیترات یا آمونیوم توسط ریشه های گیاه از خاک جذب می شود و در گیاه با ترکیبات حاصل از سوخت و ساز کربوهیدرات‌ ها ترکیب شده تا آمینو اسیدها و در نهایت پروتئین ‌ها را به وجود آورد. به دلیل اینکه ازت جز ضروری پروتئین‌ ها است، در بیشتر فرآیند های رشد و تولیدی گیاه دخالت دارد. از طرف دیگر، تأمین این عنصر برای گیاه در جذب عناصر تغذیه ای دیگر نیز مهم است. یکی از منابع برای تأمین ازت، کود سولفات آمونیوم می باشد.
فسفر P: می بایست بدانید که عنصر غذایی فسفر بین ۰.۱ تا ۰.۴ درصد از ماده خشک گیاهی را تشکیل داده و نقش مهمی در انتقال انرژی ایفا می کند. بنابراین فسفر در فرآیند فتوسنتز و تمامی فرآیند های شیمیایی–فیزیولوژیکی در گیاه نقش کلیدی دارد. فسفر عنصر کلیدی برای تقسیم سلولی و گسترش و رشد بافت های گیاهی بوده که این بافت ها نقاط رشد گیاهان را تشکیل می دهد. کمبود فسفر در اکثر خاک های طبیعی و کشاورزی یا جاهایی که به دلیل تثبیت فسفر قابلیت استفاده از آن محدود می شود وجود دارد.
پتاسیم K: عنصر غذایی پتاسیم حدود یک تا چهار درصد از ماده خشک گیاهی را تشکیل می دهد و وظایف مختلفی در گیاهان دارد. ریز مغذی پتاسیم موجب فعال شدن شصت آنزیم مختلف می گردد. با توجه به این موضوع پتاسیم نقش حیاتی در ساخت کربوهیدرات ها و پروتئین‌ها دارد. عنصر غذایی پتاسیم رژیم آبی گیاهان را بهبود بخشیده و تحمل به خشکی، کم آبی، یخ زدگی و شوری آب و خاک را افزایش می دهد. گیاهانی که دچار فقر پتاسیم نبوده و از نظر پتاسیم به خوبی تأمین شده باشند، کمتر تحت تأثیر بیماری های گیاهی قرار می گیرند.

_ عناصر تغذیه ای کم مصرف (Micro)
عناصر تغذیه ای ثانویه شامل منیزیم، گوگرد و کلسیم بوده و گیاهان این عناصر را نیز به مقدار زیاد جذب می کنند.
منیزیم Mg: عنصر منیزیم جزء مرکزی کلروفیل یا همان رنگدانه سبز رنگ برگ ها که انرژی خورشیدی را جذب می کند، است. پانزده تا بیست درصد از منیزیم موجود در گیاهان در بخش های سبز رنگ آن وجود دارد. این عنصر در فعالیت های آنزیمی مربوط به انتقال انرژی در گیاه نقش مهمی دارد.
گوگرد S: عنصر گوگرد در گیاهان تا ۰.۵ درصد از ماده خشک گیاهی را شامل می شود. گوگرد یک جز اصلی در شکل گیری پروتئین‌ های گیاهی می باشد. بنابراین گوگرد مانند فسفر و پتاسیم برای رشد گیاه مهم بوده اما نقش این عنصر عموما کمتر به حساب می آید.
کلسیم Ca: عنصر کلسیم برای رشد ریشه و همچنین به عنوان جزء ساختمانی دیواره سلولی ضروری است. به رغم مقدار کافی کلسیم در اکثر خاک ها، کمبود این عنصر در خاک مناطق حاره ای که به شدت از این عنصر خالی شده اند، رخ می دهد. با این وجود، هدف استفاده از کلسیم در آهک دهی کاهش اسیدیته و قلیاییت خاک است.
عناصر تغذیه ای کم مصرف یا عناصر میکرو شامل آهن، منگنز، مس، مولیبدن، کلر، بور هستند. این عناصر همه اجزای کلیدی برای رشد گیاه بوده و قابل مقایسه با ویتامین ها در تغذیه انسان هستند. جذب اندکی این عناصر، محدوده تأمین بهینه آن ها را خیلی محدود می سازد. قابلیت استفاده از این عناصر عموما به واکنش و PH خاک وابسته است. استفاده بیش از حد از عنصر بور اثر سوء بر گیاه داشته و موجب ایجاد مسمومیت بور می گردد. مهندس مهدی عبدلی بر این عقیده است که تعدادی از عناصر مهم که برای برخی از گیاهان مفید آن شامل سدیم، در چغندر قند، سیلیسیوم در غلات، که موجب افزایش مقاومت ساقه گیاهان در برابر خوابیدگی می شود. کبالت، در بقولات که برای فرآیند تثبیت زیستی نیتروژن در این گیاهان می شود، می باشد. برخی از عناصر کم مصرف در شرایطی که مقدار آن ها کمی بالاتر از حد معمول شود، برای گیاهان سمی می شوند. در بیشتر موارد این مسئله زمانی رخ می دهد که واکنش خاک خیلی کم باشد. سمیت آلومینیوم و منگنز از جمله مواردی است که زیاد مشاهده شده و در رابطه مستقیم با خاک های اسیدی است. تیم پالیز کشت متذکر می شود که در نظر داشته باشد این موضوع بسیار مهم است که عناصر تغذیه ای مختلف نقش ویژه و منحصر به فردی در رشد گیاهان و تولید محصولات داشته و هیچ عنصر تغذیه ای دیگری نمی تواند جایگزین آن عنصر در گیاه شود.

مهندس مهدی عبدلی با تحقیقات فراوان در مورد تمامی کمپانی های تولید کننده کود های تخصصی مایع به برند مافا MAFA رسید که توانسته بود خاص ترین نمونه های مکود مایع را تولید و ارائه نماید. کارخانه مافا در کشور اسپانیا نزدیک به پنجاه سال سابقه تولید مواد مورد نیاز گیاهان را دارا ست. مافا تولید کودهای تخصصی مایع با تکنولوژی روز دنیا را دارد. مافا اسپانیا یکی از تولید کنندگان برتر در دنیا می باشد که گواهینامه های OMRI ،CAAE، و SHC را کسب کرده است. محصولاتی که مافا تولید کرده و توانسته در آن ها تمامی مواد مورد نیاز گیاهان (میکرو و ماکرو) را قرار دهد تا به خوبی مورد استفاده آن ها قرار گیرد. محصولاتی با نام های تجاری بیوکسی میکس (تأمین تخصصی آهن و ریز مغذی ها)، بیوکسی کلسیم (تأمین تخصصی کلسیم به همراه اسید آمینه)، بیوکسی مس (تأمین تخصصی مس به همراه جلبک دریایی)، بیوکسی روی (تأمین تخصصی روی)، بیوکسی بور (تأمین تخصصی بور)، بیوکسی روی-منگنز (تأمین تخصصی روی و منگنز)، بیوکسی روی-منگنز-منیزیم-مس (تأمین تخصصی روی، منگنز، مس، و منیزیم)، بالانس (برای گل انگیزی، و جلوگیری از ریزش گل و میوه | دارای هورمون های گیاهی اکسین، سیتوکینین، و جیبرلین)، اپتیمار (برای رنگ آوری، یکنواختی، و درشت شدن محصولات)، آمینون (دارای اسید آمینه در مقادیر بالا)، ماکسیفوس ۲۰-۴۰ (فعال کننده سیستم خود القایی گیاه)، ماکسیفوس کلسیم (تأمین تخصصی کلسیم، و افزایش مقاومت گیاه)، مافا کوپر (مس سیستمیک بازدارنده بالقوه قارچ ها و بیماری های گیاهی)، فولیمکس کا (تأمین تخصصی پتاسیم)، مافا کنترل (تأمین تخصصی فسفر | افزایش کارآیی کود ها و سموم گیاهی)، و ... را می توان به عنوان نمونه هایی دانست که هم اینک در سایت پالیز کشت وجود دارد و مهندس مهدی عبدلی توصیه می کند به استفاده بهینه از این محصولات کمپانی MAFA. به این نکته دقت کنید که گیاهان عناصر اصلی را از طریق سیستم های ریشه ای یا برگ های شان به اشکال مختلف جذب می کنند. به طور کلی، خاک حاوی مقادیر زیادی از تمام عناصر است اما فقط درصد بسیار کمی از این مقادیر کل برای رشد گیاهان مفید می باشند. که این حد مورد نیاز گیاهان را حد بحرانی یا حد مطلوب می نامند. در صورتی که مقدار عناصر از این حد کمتر باشد علائم کمبود مشاهده شده و در صورتی که بیشتر از این مقدار باشد باعث سمیت در گیاهان می شود.
علاوه بر کمپانی مافا، می توان از محصولات فوق العاده کمپانی مدیفر Medifer نیز یاد کرد که بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. کمپانی مدیفر یک کارخانه اسپانیایی تولید انواع کود کشاورزی با سابقه حدود پنج دهه می باشد که با بالاترین استانداردهای بین المللی به تولید محصولات خود می پردازد. عموما محصولاتی که مدیفر اسپانیا تولید می کند به شکل کودهای کریستالی با خلوص و حلالیت بالا می باشد. کود های تولید شده توسط مدیفر تمامی عناصر مغذی مورد نیاز گیاهان را در خود جای داده است. به عنوان مثال می توان به سولومود اینیشیو (کود کامل فاقد کلر با درصد فسفر بالا)، سولومود فیوچر (کود زایشی کامل فاقد کلر با درصد پتاسیم بالا)، سولومود ۲۱-۲۱-۲۱ (کود کامل فاقد کلر مناسب برای محلول پاشی برگی)، سوولومود پرفکنت (کود کامل فاقد کلر با درصد پتاسیم و کلسیم بالا)، اکومد گرین فی (آهن کلاته ۶% EDDHA با ایزومر ارتو ۴.۸%)، اکومد میکس (آهن کلاته ۷.۵% EDTA به همراه ریز مغذی ها)، ژوپیتر اس کا (کود کامل فاقد کلر با ۵۰% پتاسیم و ۴۵% گوگرد)، ژوپیتر مونو آمونیوم فسفات (کود محلول در آب به شکل کریستال با ۱۲% نیتروژن و ۶۱% فسفر)، ژوپیر مونو پیاسیم فسفات (کود محلول در آب به شکل کریستال با ۳۴% پتاسیم و ۵۲% فسفر)، ژوپیتر اوره فسفات (کود محلول در آب به شکل کریستال با ۱۷% نیتروژن و ۴۴% فسفات)، ژوپیتر نیترات کلسیم (کود محلول در آب به شکل گرانول با ۲۶% کلسیم و ۱۵.۵% نیتروژن)، و ... اشاره کرد که بسیار مورد توجه کشاورزان، باغداران، گلخانه داران، و تمامی علاقمندان به گل و گیاه قرار گرفته اند.


مهدی عبدلی و مواد مورد نیاز گیاهان - پالیز کشت
مهدی عبدلی و آمینو اسیدها - پالیز کشت

ب) آمینو اسیدها
اسیدهای آمینه از عوامل اصلی سنتز پروتئین ها می باشند و فعالیت هایی مانند سوخت و ساز و حمل و نقل مواد در درون گیاهان به واسطه وجود پروتئین ها تنظیم و کنترل می شود استفاده به موقع از اسیدهای آمینه قبل، در زمان بروز تنش های محیطی و حتی بعد از آن می تواند با تقویت و حفاظت از گیاه به صورت مستقیم از اثرات مخرب عوامل محیطی کاهنده عملکرد کاسته و حتی در صورت بروز خسارت تا حد قابل توجهی به بهبود و بازیابی سلامت گیاه کمک کند؛ و بالاترین عملکرد مورد انتظار با رفع تنش های محیطی مورد انتظار خواهد بود. اسیدهای آمینه از عوامل مهم در سنتز کلروفیل به عنوان مولکول اصلی جاذب نور در گیاهان می باشند، نتیجه فتوسنتز گیاهان تولید کربوهیدرات ها هست. کاهش فتوسنتز سبب کاهش تولید کربوهیدرات اختلال در رشد و از بین رفتن گیاهان می شود. گلیسین و گلوتامیک اسید دو اسیدآمینه ضروری در تشکیل کلروفیل و افزاینده سطح سبز در گیاهان هستند. این اسیدهای آمینه باعث افزایش سنتز کلروفیل و بالا رفتن غلظت آن در گیاه شده که افزایش جذب نور و به دنبال آن افزایش فتوسنتز را سبب می شوند. مهندس مهدی عبدلی به اطلاع شما عزیزان می رساند که تنظیم تعادل هیدروژنی گیاه از وظایف روزنه ها هست و از طرف دیگر تبادل گازها و همچنین بخشی از عمل جذب عناصر میکرو و ماکرو نیز توسط روزنه ها انجام می گیرد. عمل باز و بسته شدن روزنه های گیاهی به عوامل بیرونی (نور، رطوبت، دما، غلظت نمک ها) و درونی غلظت اسیدهای آمینه و ... وابسته است. در شرایط پائین بودن نور و رطوبت محیط و افزایش غلظت نمک ها و دما روزنه ها به صورت خودکار بسته می شوند که پیامد آن کاهش شدید در فتوسنتز و تعرق گیاه هست. به دنبال کاهش تعرق و عدم خروج آب از گیاه جذب عناصر توسط ریشه با اختلال و کاهش چشمگیر همراه خواهد بود. از سویی دیگر بسته بودن روزنه ها افزایش تنفس در گیاه و تخریب و مصرف غیرعادی انواع کربوهیدرات را به دنبال دارد. در این حالت تعادل متابولیکی در گیاه منفی بوده، کاتابولیسم بیشتر از آناپولیسم هست که در نهایت کاهش رشد گیاه و در صورت تداوم مرگ گیاه را به دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی گلوتامیک اسید با اثر بر روی سلول های نگهبان روزنه به باز نگه داشتن روزنه ها کمک می کند. اسیدهای آمینه با عمل بر روی غشاء سلولی دارای خاصیت کلات کنندگی عناصر ریزمغذی می باشند. استفاده همزمان آمینواسیدها و ریزمغذی ها باعث سهولت در جذب و انتقال آن در گیاه می شود. گلیسین و گلوتامیک اسید دو اسیدآمینه شناخته شده با تأثیر زیاد کلات کنندگی عناصر می باشند. آمینواسید ها پیش نیاز ساخت و یا فعال کننده هورمون ها و فاکتورهای رشد در گیاهان هستند. به عنوان مثال اسیدآمینه متیونین پیش نیاز ساخت اتیلن و همچنین اسیدآمینه تریپتوفان پیش نیاز ساخت هورمون اکسین می باشد. آمینو اسید لیزین بر شیرینی میوه تاثیر می گذارد. اسید آمینه سیستئین در ساختار آنزیم نیتروژناز که در تثبیت بیولوژیک ازت نقش دارد، به کار می رود. اسید آمینه گلیسین، نیز القاء کننده تشکیل بافت گیاهی و بیوسنتز کلروفیل بوده و به عنوان کود حاوی نیتروژن به کار می رود. این آمینواسید به سرعت به ترکیبات آمونیومی، آمیدی و آلیفاتیک آمین تبدیل می شود و از قدرت بالای کمپلکس کنندگی عناصر غذایی برخوردار است. اسید آمینه هیستیدین در تنظیم باز شدن روزنه های برگ مؤثر است. باروری دانه گرده و گرده افشانی از دیگر تأثیرات استفاده از آمینواسیدها هستند. گرده افشانی، عمل انتقال گرده بر روی مادگی به دنبال آن لقاح و در نهایت تشکیل میوه هست. اسیدآمینه پرولین به باروری دانه گرده کمک می کند از سویی دیگر لیسین، متیونین و گلوتامیک اسید آمینو اسیدهای ضروری در عمل گرده افشانی می باشند. اسیدهای آمینه فوق باعث افزایش جوانه زنی دانه گرده و همچنین افزایش طول لوله گرده می شوند. دریافتیم که اسید آمینه ها برای گیاهان بسیار دارای اهمیت می باشند. مهندس مهدی عبدلی با آگاهی از این موضوع تلاش داشته است تا انواع محصولات مربوط به محرک رشدی گیاهان و ضد تنش های گیاهی را از برند مافا MAFA وارد کشور کند و در معرض فروش قرار دهد. محصولاتی که دارای اسیدآمینه های مورد نیاز گیاهان هستند و به عنوان محرک رشدی گیاهان مورد استفاده قرار می گیرند و از طرف پالیز کشت عرضه می شود با نام های تجاری اپتیمار (حاوی انواع اسیدهای آمینه آزاد | جلوگیری از تنش های محیطی)، بالانس (حاوی انواع اسید آمینه آزاد با درصد بالا | مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی)، آمینون (حاوی اسید ها آمینه آزاد)، آمینون مار (حاوی هورمون های گیاهی اکسین، سیتوکینین، جیبرلین، و بتائین | جلبک دریایی به همراه همرمون های گیاهی)، آمینون رای (محصول تخصصی ریشه زا حاوی اسید آمینه L آلفا)، گرین کال (تأمین تخصصی کلسیم به همراه جلبک دریایی سبز)، آمینون فورت (تأمین مؤثر اسید های آمینه آزاد | جلوگیری از تنش های محیطی)، آمینون دبلیو اس پی (تأمین مؤثر اسید های آمینه آزاد با درصد بالاتر | کاهش خسارات تنش های محیطی)، آمینون میکرو (حاوی اسید های آمینه آزاد | کمک به گلدهی و رشد گیاهان)، فلوکال (تأمین تخصصی کلسیم)، گلوکوکس (تأمین تخصصی پتاسیم | افزایش میزان سایز میوه ها)، مافا اکتیو (محرک رشدی گیاه | تولید میوه های بزرگتر و یکسان)، و گرینگو (رشد سریع و هماهنگ کننده کل گیاه) می باشند. همچنین لازم به ذکر است که آمینون فورت و آمینون دبلیو اس پی را به عنوان ضد تنش گیاهی نیز می توان مورد استفاده قرار داد.


پ) اصلاح کننده های خاک
اصلاح خاک و استفاده از کود کشاورزی از آنجایی حائز اهمیت است که این موضوع تاثیر مستقیمی بر داشتن کشاورزی پر بازده دارد. خاک به عنوان بستر رشد گیاه نقش اصلی در پرورش آن را بازی می کند. تأمین نیازهای این بستر نتیجه ای جز محصولات درجه یک و با کیفیت بالا ندارد. اصلاح خاک و استفاده از کود کشاورزی می تواند در صورت مساعد بودن سایر شرایط همچون نور، دما و رطوبت محیط متعادل و مناسبی را برای رشد انواع گیاهان فراهم کند. در حالتی که شرایط خاک مناسب نباشد جهت بهبود حاصلخیزی آن از مواد مغذی مورد نیاز گیاه استفاده می کنند که این مواد کود کشاورزی نامیده می شوند. گیاه در مجموع به شانزده عنصر نیاز دارد که از مهم ترین این عناصر می توان به هیدروژن، اکسیژن، کربن، فسفر، ازت، منیزیم، کلسیم، گوگرد و پتاسیم اشاره کرد. گیاهان عناصری از جمله کربن، هیدروژن و اکسیژن مورد نیاز خود را از طریق اتمسفر تامین می کنند و برای تامین سایر عناصر وابسته به خاک هستند. هر چند که در خاک های کشاورزی وجود موادی چون سدیم، آلومینیوم، سیلیکون، کبالت و ید نیز لازم است اما این عناصر به اندازه عناصر مذکور در بالا ضروری نیستند. اصلاح کننده های خاک موادی هستند که به خاک اضافه می شوند تا مشخصه های فیزیکی خاک مانند ظرفیت نگهداری آب، نفوذ پذیری خاک، زهکشی، هوادهی و ساختار خاک را بهبود بخشند. هدف از این کار ایجاد محیطی مناسب برای ریشه ها ست. برای اینکار مواد اصلاحی باید با خاک مخلوط شوند. در صورتی که این مواد اگر فقط در زیر خاک دفن گردند، کارآیی و کیفیت شان کاهش چشمگیری پیدا می کند. اضافه کردن مواد اصلاحی شبیه به مالچ پاشی هم نیست. مالچ ها روی سطح خاک رها می شوند و هدف آنها کاهش تبخیر و آبشویی و مهار علف های هرز است و این مواد عموما دمای خاک را به خوبی تعدیل می کنند. انواع مختلف اصلاح کننده خاک را می توان نام برد. مواد اصلاحی شامل دو دسته اصلی مواد ارگانیک و غیر ارگانیک تقسیم بندی می گردند. مواد اصلاحی ارگانیک از بقایای بدن موجودات زنده بدست می آیند و مواد اصلاحی غیرارگانیک از مواد معدنی ساخته می شوند و یا ساخته دست بشر هستند (تراشه های چوب، علوفه خرد شده، کاه، کمپوست، کود حیوانی، پسماندهای طبیعی، خاکستر و خاک اره جزو مواد ارگانیک هستند. ورمیکولیت، پرلیت، شن و ماسه غیرارگانیک می باشند). تمامی این مواد به عنوان اصلاح کننده کاربرد ندارند و قابل توصیه نیستند. به عنوان مثال خاکستر چوب به عنوان یک اصلاح کننده ارگانیک اسیدیته PH بالایی دارد و شوری آن هم بالا ست. به همین دلیل نباید در خاک هایی که شوری و اسیدیته بالایی دارند استفاده شود. به خاک رسی شن اضافه نکنید، چرا که باعث بوجود آمدن خاکی با بافت شبیه به بتن می شود. اصلاح کننده های ارگانیک موجب افزایش ماده آلی خاک می شوند و فواید بسیاری دارند. در طول زمان ماده آلی موجب بهبود هوادهی خاک، نفوذ آب، افزایش ظرفیت نگهداری آب و مواد غذایی می شود. بسیاری از اصلاح کننده های ارگانیک دارای مواد غذایی هستند و می توانند نقش کودهای ارگانیک را هم داشته باشند. مواد آلی منبع مهم انرژی برای باکتری، قارچ و کرم های خاکی که در خاک زندگی می کنند هستند. بطور ایده آل خاک باغ ها باید بین چهار تا پنج درصد ماده آلی داشته باشند. محمد مهدی عبدلی با توجه به اهمیت موضوع اصلاح خاک به همراه گروه کارشناسی خود که فارغ التحصیلان رشته های خاکشناسی و زراعت و اصلاح نباتات بوده اند به این نتیجه رسیدند که می بایست یکسری از اصلاح کننده خاک را وارد کشور کنند تا مورد استفاده کشاورزان قرار گیرد. در این میان موردی که بسیار حائز اهمیت استفاده از برند به نام و کارآیی بود. نتیجه این شد که محصولات کمپانی مافا اسپانیا مورد تأیید این گروه کارشناسی قرار گرفت. هم اینک در سایت پالیز انواع اصلاح کننده خاک از برند MAFA با نام تجاری ماکسی پلنت سال (اصلاح کننده شوری خاک)، ماکسی پلنت پلاس (تأمین کننده مواد آلی در خاک)، ماکسی پلنت هیومیک (تأمین تخصصی هیومیک اسید و فولیک اسید)، اسید اکتیو (تأمین تخصصی گوگرد به همراه هورمون کمپلکس شده سیتوکینین)، و ... وجود دارد که می توانید با خاطری آسوده نسبت به خرید اینترنتی این نمونه های کود مایع اقدام نمائید.

مهدی عبدلی و اصلاح کننده های خاک - پالیز کشت
سخن پایانی مهدی عبدلی - پالیز کشت

سخن پایانی

در انتها به شما عزیزان تأکید می کنیم برای رشد بهینه گیاهان می بایست از بهترین و با کیفیت ترین نمونه های موجود در بازار کشور استفاده کنید. با گسترش زندگی شهری و فشارهای کاری در جوامع مملو از استرس امروزی، آثار طبیعت را بسیار کمتر در زندگی حس می‌کنیم و به انسان ‌هایی بدل گشته ایم که همگام با حرکتی سریع به سوی متمدن شدن، به سرعت از طبیعت و زیبایی ‌های آن به شدت فاصله می‌گیریم. این در حالی است که بازگشت به طبیعت از بهترین راه ‌ها برای پیشگیری و درمان آثار زیان بار زندگی پرمشغله و صنعتی امروز ماست. زیرا که طبیعت مادر انسان ‌ها بوده و آغوش سبزش می ‌تواند آرامش را به او باز پس دهد، اگر چه زندگی در آپارتمان از یک سو و دغدغه ‌ها و مشغله ‌های روزمره از سوی دیگر، ما را از طبیعت دور کرده ‌اند با این حال هنوز هم می ‌توان برای رسیدن به آرامش دست به دامن طبیعت شد. تنها کافی است طبیعت را به خانه ‌تان بیاورید. این طبیعت می ‌تواند به اندازه یک باغچه کوچک، بالکن کوچک یا حتی چند گلدان کوچک باشد. گل ‌ها و گیاهان راهی ساده برای رسیدن به آرامش و نوازش روح و روان انسان می باشند. با کاشتن گل و گیاه یا حتی هدیه دادن و گرفتن، می‌توان بیش از هر چیزی شادی، آرامش، مثبت ‌اندیشی، دوری از غم و غصه و طراوت دریافت کرد. دریافت یا هدیه دادن یک شاخه گل در نگاه اول سبب لبخند در فرد شده و همچنین ایجاد احساس شادی و سرزندگی در همه افراد در هر گروه سنی نیز می‌شود. تماشا کردن گل و گیاهان و لذت بردن از آن سبب می شود تا خلق و خوی افراد تغییر کند. از دیگر سو می توان با روی آوردن به کشاورزی، باغداری، و گلخانه داری منبع درآی ثابت و پایدار را برای خود فراهم آورد. نکته اینجا ست که نیاز های گیاهان را نیز به خوبی باید مورد توجه قرار داد تا بتوان امیدوار بود بهترین محصولات را در انتها برداشت خواهیم نمود. برای اینکه بتوان به رشد گیاهان به خوبی پرداخت و در دنیای کنونی از تکنولوژی نیز بهره برد می توان به خرید اینترنتی پرداخت. مسلما خرید اینترنتی انواع بستر کشت بیولوژیک، انواع سموم دفع آفات کشاورزی، انواع بذور گیاهان، انواع مقاوم کننده های گیاهی، انواع کود های حاوی آمینو اسیدها، انواع ضد تنش های گیاهی، انواع محرک های رشدی گیاهان، انواع ادوات کشاورزی، انواع کود شیمیایی، انواع کود حیوانی، و ... نیاز به تجربه، تخصص، و آگاهی فراوانی دارد. کارشناسان پالیز کشت به مدیریت مهندس مهدی عبدلی در خدمت شما عزیان هستند تا هر آنچه اطلاعات در زمینه های مختلف بخش کشاورزی و زراعت و گلخانه داری نیاز دارید را در کمترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت ممکن در اختیار تان قرار دهند. مهندس مهدی عبدلی تمام تلاش و همیت خود را به کار بسته است تا بتواند خاص ترین محصولات و بهترین خدمات را به وسعت کل کشور در اختیار هموطنان خود قرار دهد. حضور شما گرامیان در سایت پالیز کشت موجبات دلگرمی محمد مهدی عبدلی و تیم کارشناسی و تیم پشتیبانی را فراهم خواهد کرد. حضور شما سبب می شود تا این تیم تخصصی بتوانند در راهی که در پیش گرفته اند استوارانه تر از پیش قدم بردارند و افقی روشن و مملو از نور را برای خود متصور باشند. هر آنچه در سایت پالیز کشت مشاهده می کنید حاصل سال ها تلاش مهندس مهدی عبدلی و تیم تخصصی پالیز می باشد. امید است تا شما گرامیان با قدوم مبارک خود منور سازید پالیز را. زیرا که مدیریت و کارکنان پالیز کشت هر آنچه در توان داشته اند را در قالب خدمات و محصولاتی که مشاهده می کنید ارائه کرده اند. تیم پشتیبانی سایت پالیز کشت همواره و به صورت بیست و چهار ساعته آماده پاسخگویی به شما گرامیانی ست که قصد خرید محصولات مختلف کشاورزی را دارید. بهترین، خاص ترین، با کیفیت ترین، و منحصربفردترین محصولات و خدمات را از پالیز کشت دریافت خواهید کرد. پالیز کشت با حضور شما ست که جان می گیرد و پوینده می گردد در این راه سعب و سختی که پیش روی خود می بیند. مهندس مهدی عبدلی قدردان لطف و هنایت خداوند است که توفیق یافته است خدمات و محصولات تخصصی پالیز کشت را تقدیم حضور هموطنان جان کند.

درباره مهندس مهدی عبدلی - پالیز کشت
درباره مهدی عبدلی و پالیز کشت - پالیز کشت
معرفی مهدی عبدلی - پالیز کشت
زندگینامه مهدی عبدلی - پالیز کشت
مهدی عبدلی مدیریت پالیز کشت - پالیز کشت
مهدی عبدلی و تیم پالیز کشت - پالیز کشت